KOLSARICI, Ö., & ALAY, R. (1995). WESTAR YAZLIK KOLZA (Brassica napus L.) ÇEŞİDİNDE FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİNE ETKİSİ. Biotech Studies, 4, 031-034. http://doi.org/