Biotech Studies 1995, Vol 4, Num, 1     (Pages: 031-034)

WESTAR YAZLIK KOLZA (Brassica napus L.) ÇEŞİDİNDE FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİNE ETKİSİ

Özer KOLSARICI 1 ,Rabia ALAY 2

1 Prof. Dr. A.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl. Ankara
2 Ziraat Yüksek Mühendisi
- Keywords :